Projekt NovIKroG

O nas

Krožni inovativni center deluje v okviru Razvojnega centra Novo mesto

Krožni inovativni center za zeleno in krožno javno naročanje deluje v okviru Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., ki je regionalna razvojna agencija z več kot 20 letnimi izkušnjami na področju razvoja podjetništva in regionalne odličnosti v regiji Jugovzhodna Slovenija. Razvija strateška sodelovanja z gospodarstvom, oblikovalci politik in drugimi razvojnimi organizacijami. Aktivno sodeluje v različnih projektih EU in nacionalnih projektih ter je pomembno stičišče koristnih informacij, projektnih idej, programov in javnih pobud.

Ekipa Razvojnega centra je tim izkušenih strokovnjakov s področij regionalnega razvoja, podjetništva, turizma, podeželja, robotike in krožnega gospodarstva ter zagotavlja pomoč pri oblikovanju poslovnih produktov, izobraževalnih vsebin, promocijskega gradiva, opredelitvi ciljnih skupin in tržnih niš, povezovanju ustreznih institucij in poslovnih partnerjev ter svetovanje o sredstvih EU in njihovem izvajanju v regiji.

Nudenje pomoči pri krožnem javnem naročanju v javnih zavodih in gospodarskih družbah

Krožni inovativni center bo uvajal načela krožnega javnega naročanja v javne zavode in gospodarske družbe, ki bodo v lokalnem okolju pomagala vzpostaviti koncept krožnega gospodarstva ter pripomogla k vzpostavitvi in poganjanju zaključenih snovnih tokov.

Zapiranje snovnih zank prinaša lokalnemu okolju koristi v obliki nižjih stroškov in pozitivnih vplivov na okolje, saj je proizvodna dejavnost eden glavnih porabnikov materialov, vode in energije ter eden največjih proizvajalcev odpadkov. V primeru zapiranja snovnih zank bomo iskali rešitve, da posamezen odpadek spremenimo v snovni vir za drugega proizvajalca.

Prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo eden izmed ključnih ciljev Strategije Republike Slovenije 2030

Obstoječi model ekonomske rasti ”vzemi-naredi-zavrzi” ni več v skladu s splošnimi razvojnimi trendi sodobne družbe, zato je prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo prednostna razvojna usmeritev celotnega gospodarstva in eden izmed ključnih ciljev Strategije Republike Slovenije 2030. Kot enega temeljnih elementov spopadanja s klimatskimi spremembami in izzivom ohranjanja zdravega življenjskega okolja je koncept krožnega gospodarstva in krožnega ravnanja z viri identificirala tudi Evropska unija.

Piškotek

Na našem spletnem mestu za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Preberi več