Načrtujemo prvi center za krožno javno naročanje v Sloveniji

V Novem mestu v okviru projekta NovIKroG načrtujemo vzpostavitev prvega centra za krožno javno naročanje v Sloveniji, katerega namen je javnim ustanovam pomagati pri izvedbi javnih naročil okolju prijaznih izdelkov in storitev, podjetjem pa, kako na takšnih razpisih sodelovati in biti konkurenčen. Prehod od linearnega razmišljanja, v katerem se po uporabi izdelki zavržejo, h konceptu krožnega gospodarstva, v skladu s katerim se izdelek lahko uporablja znova in znova ali vsaj čim dlje časa, sledi globalnim okoljevarstvenim usmeritvam, obenem pa je odgovor na realne in vedno bolj aktualne izzive pomanjkanja surovin in njihovih naraščajočih cen.

 »Projekt NoviKroG išče priložnosti za kroženje materialov, izdelkov in storitev v lokalnem okolju in zapiranja snovnih lokalnih zank. To pomeni, da raziskuje priložnosti ponovne uporabe ali reciklaže materialov, izdelkov in storitev, ki imajo svoj izvor v lokalnem okolju in jih lahko v lokalnem okolju ponovno uporabimo. Trudili se bomo pokazati, da je večkratna uporaba snovi in odpadkov v našem lokalnem okolju  možna in smiselna. Pri tem bomo usmerjeni v danosti našega okolja ter priložnosti našega gospodarstva. Osredotočili se bomo na odpadne snovi, ki so prisotne pri nas – morda se bo največji potencial pokazal pri steklu, tekstilu, morda pri plastiki, pohištvu ali lesu, ali pa pri storitvah. Pri tem se osredotočamo na iskanje inovativnih rešitev, ki bodo pomenile konkurenčno prednost v prihodnjih letih, ko surovine, ki so danes na voljo, ne bodo več samoumevne ali pa bodo zelo drage,« je na včerajšnji novinarski konferenci cilj projekta predstavil vodja projekta Peter Geršič z naše občine.

Mojca Žganec Metelko, direktorica socialnega podjetja Knof, ki se v praksi ukvarja s testiranjem ponovne uporabe materialov, je pojasnila, da s krožnimi snovnimi tokovi podaljšujemo življenjski cikel predmetov, zmanjšujemo transportne stroške, porabo novih materialov ter energije, s tem pa bistveno zmanjšujemo obremenitev okolja. Vsak predmet, ki ga proizvedemo, svoj življenjski cikel, od samega koncepta, do pridobivanja materialov, izdelave in uporabe, morebitne reciklaže, do konca življenjskega cikla, ko predmet ni več uporaben. Obstaja več načinov kroženja: predmete lahko ponovno uporabimo v enaki obliki za isti ali drug namen, z »downcyclingom« izvornemu materialu/predmetu zmanjšamo vrednost, z recikliranjem izvornemu materialu/predmetu ohranjamo vrednost, z »upcyclingom« pa izvornemu materialu oziroma predmetu izboljšamo vrednost.

Kot je povedala Dolores Modic, predstavnica norveške Univerze Nord, ki skupaj z novomeško Fakulteto za industrijski inženiring (FINI) zastopa znanstveno-raziskovalni del projekta NovIKroG, v okviru projekta v obliki anket in poglobljenih intervjujev s predstavniki občin, javnih zavodov ter podjetij poteka analiza primernost posameznih področij javnega naročanja za krožna javna naročila ter kompetenc, ki so tako na strani naročnikov kot ponudnikov potrebne za njihovo učinkovito izvedbo. Na ta način želimo krožno gospodarstvo pripeljati od teorije k praksi – v konkretna krožna oziroma zelena javna naročila, pri tem pa si bomo pomagali z znanjem in dobrimi praksami iz severa Evrope in z idejami drugih podobnih projektov iz vseh koncev sveta, s katerimi se raziskovalci spoznavajo na znanstvenih konferencah. Tovrstna mednarodna konferenca bo v organizaciji FINI potekala 24. in 25. novembra 2022 v Šmarjeških Toplicah.

Pomoč pri izvedbi krožnih javnih naročil bo naročnikom in ponudnikom nudil krožni inovativni center, ki bo vzpostavljen v okviru Razvojnega centra Novo mesto in bo kot izobraževalno stičišče preko osveščanja, informiranja, usposabljanja in širjenja dobrih praks povezoval deležnike s področja raziskav, gospodarstva in lokalne samouprave. »Krožni inovativni center bo usmerjen tako v pomoč gospodarstvu kot tudi javnim ustanovam, saj je naš namen prenesti čim več znanja s področja krožnega javnega naročanja na sosednje oziroma vse zainteresirane občine,« je vizijo prvega slovenskega krožnega inovativnega centra, ki bo zaživel čez dobro leto, predstavila Vesna Maksimovič z Razvojnega centra Novo mesto. Kot je povedala, je zanimanja za znanja, kako izvesti krožne javne razpise na eni in kako zagotoviti primerne izdelke zanje na drugi strani, veliko.

Še preden bo krožni inovativni center v celoti zaživel v praksi, je informacije o učinkoviti izvedbi krožnih javnih naročil in dobrih praksah s področja krožnega gospodarstva mogoče dobiti prek spletne strani projekta www.novikrog.si, kjer bodo sproti objavljeni izsledki projekta in konkretni pripomočki za ponudnike in naročnike. Za pobude, dobre prakse, vprašanja in zadrege pri izvedbi krožnega ali zelenega javnega naročila je na voljo elektronski naslov info@novikrog.si.  

Naša občina že nekaj let intenzivno razvija trajnostne modele razvoja in bivanja v skupnosti. Ob področjih, kot so trajnostna mobilnost in energetska učinkovitost, v zadnjem času razvijamo tudi zelene usmeritve, ki nosijo skupno sporočilo krožnega in trajnostnega razumevanja ravnanja s surovinami in odpadki. Tako smo v letu 2020 s praktično vsemi občinskimi javnimi zavodi v Novem mestu uspešno izpeljali skupno krožno javno naročilo za dobavo higienskega papirja iz embalaže KEMSO (tetrapak). Aktivnosti smo nadaljevali s preučevanjem možnosti nadaljnjega razvoja krožnega gospodarstva, kamor spadajo tudi krožna javna naročila, preko evropskega projekta CircLocal, pri katerem smo sodelovali s partnerji iz Nizozemske in Portugalske.

V projektu NovIKroG, ki ga s sredstvi v višini 799.980 evrov sofinancira Norveški finančni mehanizem, sodeluje šest partnerjev: Komunala Novo mesto, Razvojni center Novo mesto, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Zavod Knof, Univerza Nord iz Norveške ter kot vodilni partner Mestna občina Novo mesto. Trajanje projekta znaša 24 mesecev, pričel pa se je maja 2022.

Piškotek

Na našem spletnem mestu za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Preberi več